Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych
im. prof. Maksymiliana Tytusa Hubera w Szczecinie

logo_tme
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

 

1. Wyposażenie stanowisk laboratoryjnych:

W pracowni znajduje się pięć stanowisk monterskich przystosowanych do wykonywania prototypów systemów elektronicznych - mikroprocesorowych oraz osiem stanowisk wyposażonych w komputery PC i oprogramowanie narzędziowe, pozwalające na projektowanie obwodów drukowanych. Oprogramowanie komputerowe pozwala na naukę programowania mikrokontrolerów rodziny 8051, AVR, PIC oraz procesorów sygnałowych DSP. Pracownia posiada możliwości przeprowadzania szeregu ćwiczeń z zakresu elektrotechniki i elektroniki ogólnej, w szczególności badania układów  mikroprocesorowych.

2. Profil zajęć realizowanych w pracowni:

W pracowni realizowane są zajęcia laboratoryjne z zakresu projektowania, wykonywania, programowania i pomiarów parametrów systemów mikroprocesorowych opartych na mikrokontrolerach rodziny 8051, AVR, PIC. Uczniowie samodzielnie projektują systemy wykorzystujące mikrokontrolery, stosując dostępne oprogramowanie CAD (EAGLE®, PROTEL®, ALTIUM®, PSPICE®, MULTISIM®).

Oprócz programowania w języku asemblera, istnieje możliwość spróbowania swoich sił w programowaniu mikrokontrolerów w języku Bascom AVR oraz C. Języki te ułatwiają pisanie programów na mikrokontrolery pracujące w zaawansowanych systemach mikroprocesorowych.

W pracowni programuje się również pamięci: EPROM, EEPROM oraz pamięci szeregowe. Uczniowie w ramach zajęć wykonują projekt, którego tematem jest zastosowanie układów programowalnych w sterowaniu urządzeniami powszechnego użytku.

Zajęcia z nowoczesnej technologii programowania mikrokontrolerów odbywają się z wykorzystaniem zestawów mikroprocesorowych DSM-51, PIC-KIT1, ATtiny2313, ATMega16 i Tiny H8/3664F SDK+ oraz programatorów: WILLEM – uniwersalny programator pamięci i procesorów, GAL – programowanie programowalnych matryc logicznych, PHOENIX – Smartmouse Multiprog – uniwersalny programator pamięci szeregowych i mikrokontrolerów rodziny PIC. W zajęciach programowych w pracowni uczestniczą uczniowie klas III technik elektronik.

W ramach Koła Miłośników Elektroniki i Informatyki działającego w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych zajęcia odbywają się między innymi w pracowni technik mikroprocesorowych. Uczniowie podczas zajęć koła zainteresowań przygotowują się do Olimpiady Elektrycznej i Elektronicznej „EUROELEKTRA” oraz Olimpiady Innowacji Technicznych, której często są laureatami i finalistami.

Do Koła Naukowego należą uczniowie klas I - IV technikum elektronicznego, informatycznego, elektrycznego i mechatronicznego, którzy poprzez możliwość korzystania z urządzeń pomiarowych i innych dostępnych narzędzi w szkole, pogłębiają swoją wiedzę z zakresu elektroniki i informatyki i automatyki.

http://egzamin.strefa.pl/pracownia_1/

 

opracował: Ireneusz Spychalski

zlotaszkola

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że TECHNIKUM ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE IM. PROF. M.T. HUBERA w Szczecinie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2020".

Partnerzy


Patronat:


TVP
enea

Copyright ZSEE/TME 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.