Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych
im. prof. Maksymiliana Tytusa Hubera w Szczecinie

logo_tme
  • 1
  • 2
  • 3

Pracownia, w której uczniowie poznają zagadnienia z zakresu elektrotechniki. Prowadzone są w niej wykłady teoretyczne, ćwiczenia oraz zajęcia praktyczne, w czasie których uczniowie nabierają umiejętności w posługiwaniu się przyrządami pomiarowymi.
Zakres tematyczny poruszany w czasie zajęć obejmuje: badanie obwodów prądu stałego, badanie obwodów prądu przemiennego, zagadnień dotyczących pola elektrycznego i magnetycznego oraz miernictwo wielkości elektrycznych.
Pracownia posiada możliwości przeprowadzania szeregu ćwiczeń z zakresu elektrotechniki. Jest wyposażona w mierniki analogowe, mierniki cyfrowe, mierniki uniwersalne, mostki pomiarowe, oscyloskopy, generatory i zasilacze.
Ponadto w pracowni znajdują się stanowiska komputerowe, na których można korzystać z programów edukacyjnych: Workbench, Pspice.
Programy te umożliwiają symulację działania prostych i bardziej złożonych układów elektrycznych i elektronicznych. Praca w nich jest prosta i intuicyjna. Należy w sposób graficzny skonstruować obwód (zasilanie, elementy pasywne, połączenia galwaniczne, mierniki) a następnie uruchomić symulację i obserwować działanie (oscyloskop, indykatory sygnałów itp.). Można również dokonywać różnych analiz obwodów, w tym odpowiedzi czasowej, odpowiedzi częstotliwości sygnału, małe straty mocy, całkowitego oznaczania węzłowych napięć i prądu w gałęzi.
W pracowni mogą również odbywać się egzaminy z ECDL-a (szkoła posiada laboratorium edukacyjne ECDL). Uczniowie po zdaniu egzaminów mogą uzyskać certyfikat ECDL (został opracowany przez Unię Europejską i jest uznawany w całej Europie). Certyfikat zachowuje swoją ważność bezterminowo.
„European Computer Driving Licence” – w dosłownym tłumaczeniu: „Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy”. W dynamicznym społeczeństwie informacyjnym znaczenie ECDL można bowiem śmiało porównać ze znaczeniem, jakie dla dorosłego obywatela i wykwalifikowanego pracownika ma dziś licencja na prowadzenie samochodu - można bez niego przeżyć ale ze wszech miar lepiej ją mieć.
Korzyści dla posiadacza certyfikatu ECDL:
•    wzrost pozycji na rynku pracy,
•    większa pewność utrzymania zatrudnienia,  
•    wzrost mobilności,  
•    wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie.

Opracował: Marcin Kamusiński


2022-technikum-zloto.jpg
TECHNIKUM ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE IM. PROF. M.T. HUBERA w Szczecinie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Techników PERSPEKTYWY 2023 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2023".

Partnerzy


Patronat:


TVP
enea

azoty.png

Copyright ZSEE/TME 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.