Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych
im. prof. Maksymiliana Tytusa Hubera w Szczecinie

logo_tme
  • 1
  • 2
  • 3

 

Nowoczesna pracownia, w której uczniowie poznają zagadnienia współczesnej energoelektroniki. Prowadzone są w niej wykłady teoretyczne poszerzające wiedzę oraz zajęcia praktyczne w czasie których uczniowie nabierają umiejętności w posługiwaniu się urządzeniami.

Zakres tematyczny naszych zainteresowań obejmuje; elementy przekształtników nazywane elementami PPM /półprzewodnikowe przyrządy mocy/, poszczególne bloki urządzenia energoelektronicznego: regulatory, modulatory, sterowniki, wzmacniacze impulsów. Badamy i analizujemy pracę kompletnych urządzeń takich jak; prostowniki, falowniki, cyklokonwertery, sterowniki prądu, zasilacze. Budujemy i badamy również systemy napędów dla prądu stałego jak i dla prądu zmiennego trójfazowego. Modernizujemy system napędowy zwiększając jego sprawność, badając bezpieczeństwo pracy, zabezpieczenia, zabezpieczenia przeciw zwarciowe, przeciwporażeniowe.
Współczesny przemysł to także regulatory klasy PID oraz sterowniki PLC, których badaniem, programowaniem, dobieraniem nastaw i projektowaniem obwodów zajmujemy się również.
Prowadząc równolegle zajęcia teoretyczne i praktyczne, możemy wiedzę i analizy prowadzone przy tablicy „po chwili” sprawdzać i praktycznie wykonywać w czasie zajęć pracownianych wykonując je na rzeczywistych elementach i systemach.

Proces pozyskiwania wiedzy i nabywania umiejętności praktycznych opieramy na metodzie systemowej, w której rozwiązując problemy poznawcze przeprowadzamy EKSPLORACJĘ poznając i nazywając, KLASYFIKUJEMY porównując i dokonujemy EKSPLIKACJI poszukując powiązań i zależności. Problemy decyzyjne rozwiązujemy poprzez stawianie celów w POSTULACJI, poszukując dróg dotarcia i najlepszych technologii do ich realizacji poprzez OPTYMALIZACJĘ oraz dobierając środki, zasoby, przyrządy, narzędzia, które pozwolą REALIZOWAĆ postulowane cele.

W pracowni prowadzone są zajęcia specjalizacji w ramach, których realizujemy program przygotowania do pracy przy naprawie urządzeń. Uczniowie zakładają wirtualne firmy i realizują serwis naprawy urządzeń elektrycznych i energoelektronicznych. Wykonana praca podlega rozliczeniu ekonomicznemu (co prawda wirtualnemu ale) na danych rzeczywistych pochodzących z rynku tego typu usług. Program naprawy urządzeń jest kompatybilny ze standardem egzaminacyjnym egzaminu potwierdzenia kwalifikacji w zawodzie.


Oprac. pg.

2022-technikum-zloto.jpg
TECHNIKUM ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE IM. PROF. M.T. HUBERA w Szczecinie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Techników PERSPEKTYWY 2023 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2023".

Partnerzy


Patronat:


TVP
enea

Copyright ZSEE/TME 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.