Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych
im. prof. Maksymiliana Tytusa Hubera w Szczecinie

logo_tme

Debaty


27_5_24 (1).jpg

W dniu 27 maja br. w ramach cyklicznego corocznego wydarzenia ,,Dni Samorządu – Szczecin 2024 r.” zespół z ZSEE został zaproszony przez Prezydenta Szczecina – Pana Piotra Krzystka na debatę wokół tezy: ,,W erze cyfryzacji bezpośrednia komunikacja międzyludzka jest zagrożona przez rozwój technologii i media społecznościowe”.

Po stronie propozycji wystąpił zespół w składzie:  dr hab. Daniel Wacinkiewicz – prof. Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego, Paweł Bartnik – Przewodniczący Rady Miasta Szczecin, dr Maciek Kawecki – nauczyciel akademicki, dziennikarz technologiczny, prezes Instytutu Lema, prorektor ds. innowacji Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie oraz Piotr Krzystek – Prezydent Szczecina.

27_5_24 (2).JPG

Po stronie opozycji – drużyna z ZSEE w Szczecinie w składzie: Przemysław Socha (kl. 3Tm), Mikołaj Michno (kl. 4Tp), Oliver Gorzka (kl. 2Tp) i Hubert Mikus (kl. 2Tn), wspierani przez Panią Dyrektor – Beatę Miętus oraz opiekuna Klubu Dyskusyjnego – dr. hab. Waldemara Potkańskiego – prof. Collegium Balticum w Szczecinie.

27_5_24 (3).JPG

W ożywionej i wielowątkowej dyspucie poruszono temat kryzysu interpersonalnych relacji międzyludzkich. Dyskutowano także o wyzwaniach i zagrożeniach, które związane są z upowszechnieniem się mediów społecznościowych, szybkim postępem technologicznym oraz sztuczną inteligencją.  Nie wyłoniono zwycięzcy – debata zakończyła się remisem. Wspólnie wysunięto postulat o konieczności poszukiwania kompromisu pomiędzy osiągnięciami w dziedzinie powszechnej cyfryzacji a potrzebą zachowania pożądanych relacji osobowych, mimo przewartościowań dokonujących się w obecnej rzeczywistości.

27_5_24 (4).JPG

Opracował: W. Potkański


W dniu 5 kwietnia 2024 r. reprezentacja z ZSEE w składzie: Przemysław Socha, Mikołaj Michno, Oliver Gorzka, Hubert Mikus i rezerwowy – Aleksander Luby stawiła się na centralnych finałach Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich organizowanych przez Fundacje Edukacyjna G5 i UAM w Poznaniu. Po epoce pandemii odwiedziliśmy Poznań po raz pierwszy od 2019 r. (w 2021 r. uczestniczyliśmy w finałach w wersji on-line).

W dwumeczu zmierzyliśmy się z reprezentacja z V LO z Krakowa w trakcie dyskursu wokół, jakże różnorodnych i abstrakcyjnych, tez: ,,Jako artysta zgodzilibyśmy się na propozycję zespołu i zagrali punk rockową piosenkę wraz z zespołem zamiast koncertu jazzowego w obecności królowej Wielkiej Brytanii” oraz ,,Lepszy byłby świat z dominującą normą maksymalnej transparentności w związkach romantycznych (np. dzielenie się hasłem do telefonu, udostępnianie lokalizacji, pełna szczerość dotycząca emocji i uczuć)”. W ocenie składu sędziowskiego przegraliśmy obie debaty i tu zamieszczam link do nagrania z drugiej debaty – i każdy może osądzić to starcie, do czego zachęcam. Dla mnie historyka i znawcy Galicji z przełomu XIX i XX w. (z tego obszaru w 2000 r. obroniłem doktorat) poza oceną meritum starcia oraz formuły wypowiedzi (w wykonaniu naszych oponentów - byle szybciej w sposób niekomunikatywny i mało zrozumiały), największy szok wywołało zachowanie członków drużyny z Krakowa – które w omawianej epoce nazwano by z cała pewnością jako ,,barbarzyńskie” i nie przystające do kanonów obyczajowych tzw. ,,przyszłej inteligencji” z prestiżowego liceum! 

 1a Poznań 2024.jpg

https://youtu.be/Ttud860hIoA?si=oup_vp3cd62ulJnv - debata z V LO z Krakowa  5 IV 2024 r.

 Przewodniczący Klubu Dyskusyjnego przy ZSEE w Szczecinie – Waldemar Potkański.


Przełom marca i kwietnia każdego roku to najbardziej intensywny okres w kalendarzu debat oksfordzkich. W tym roku drużyna z ZSEE w dniu 27 marca br. uczestniczyła w finałach wojewódzkich Turnieju Debat Historycznych IPN w Szczecinie. W fazie grupowej spieraliśmy się wokół tezy: Postanowienia ,,Okrągłego Stołu” z 1989 r. odpowiadały polskiej racji stanu oraz  Nielegalne organizacje młodzieżowe na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956 przyniosły młodzieży więcej zysków niż strat w okresie PRL. Wychodząc z grupy dotarliśmy do fazy półfinałowej. Wystąpiliśmy po losowaniu stron w roli opozycji do tezy: Podpisanie przez generała Sikorskiego układu Sikorski–Majski w 1941 r. było błędem. Decyzją sędziów przegraliśmy z zespołem z SCI, który w finale uległ drużynie z II LO w Szczecinie.

Poniżej linki do dwóch tez:

  1. Z fazy grupowej

https://youtu.be/mFw1zqi3uOQ?si=0p28_rku2Tj6bUcj - debata z IV LO

  1. Półfinałowej.

https://youtu.be/HSr5eSinOTU?si=VItnr2FqUxcoyJIN - debata z SCI


18_04_24 (1).jpg

Przełom marca i kwietnia każdego roku to najbardziej intensywny okres w kalendarzu debat oksfordzkich. W tym roku drużyna z ZSEE w dniu 27 marca br. uczestniczyła w finałach wojewódzkich Turnieju Debat Historycznych IPN w Szczecinie – gdzie dotarła do półfinału ulegając decyzją sędziów zespołowi z SCI, spierając się wokół tezy: ,,Podpisanie przez generała Sikorskiego układu Sikorski–Majski  w 1941 r. było błędem”.

Już w dniu 5 kwietnia br. kolejna reprezentacja z ZSEE stawiła się na centralnych finałach Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich organizowanych przez Fundacje Edukacyjna G5 i UAM w Poznaniu. W dwumeczu przegrali z V LO z Krakowa w trakcie dyskursu wokół, jakże różnorodnych i abstrakcyjnych, tez: ,,Jako artysta zgodzilibyśmy się na propozycję zespołu i zagrali punk rockową piosenkę wraz z zespołem zamiast koncertu jazzowego w obecności królowej Wielkiej Brytanii” oraz ,, Lepszy byłby świat z dominującą normą maksymalnej transparentności w związkach romantycznych (np. dzielenie się hasłem do telefonu, udostępnianie lokalizacji, pełna szczerość dotycząca emocji i uczuć)”.

Nie zrażając się tymi wynikami z zapałem przystąpiliśmy do ostatniej znaczącej imprezy dla miłośników retoryki w tym roku szkolnym – tj. Turnieju Debat Oksfordzkich o Puchar Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest on częścią realizowanego od 2022 r. projektu Społeczna Inicjatywa Naukowa US przeprowadzanego w ramach programu MNiSW – ,,Społeczna Odpowiedzialność Nauki”. Organizatorem i pomysłodawcą tego Turnieju jest asystent US na Wydziale Prawa – Piotr Myć, a przedsięwzięcie uświetnili swoją obecnością rektor US: prof. dr hab. Waldemar Tarczyński oraz wojewoda zachodniopomorski: Adam Rudawski.

18_04_24 (2).jpg

W dniu 18 kwietnia br. w gmachu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przy Wałach Chrobrego, w tzw. Sali Rycerskiej zgromadziło się 50 uczestników z ośmiu szkół z naszego regionu. W pierwszej turze w systemie pucharowym rozegrano szereg debat na różne tematy eliminując zarazem już połowę uczestników. Nasza drużyna spierała się z III LO z Gorzowa Wielkopolskiego broniąc tezy: ,,W Polsce powinno się wprowadzić instytucję weta ludowego”. W półfinale po niezwykle zaciętej debacie decyzją sędziów (2:1) pokonaliśmy zespół z VI LO w Szczecinie ponownie stając po stronie propozycji do tezy: ,,Polska powinna przyjąć walutę euro, zakładając, że jest to w pełni proceduralnie możliwe”. I tak dotarliśmy do finału, gdzie broniąc dość zawilej tezy: ,,W prawie czy bezprawiu to moja ojczyzna” pokonaliśmy zespół z XI LO ze Szczecina. Debata była transmitowana ,,na żywo” przez telewizję US –  polecam link do wydarzenia: https://facebook.com/events/s/turniej-debat-oksfordzkich-o-p/1421485442095717/.

 

Na podium stanęły następujące drużyny reprezentujące miejscowe szkoły:

  1. Zespół Szkól Elektryczno–Elektronicznych im. M.T. Hubera w Szczecinie,
  2. XI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie,
  3. VI Liceum Ogólnokształcące im. S. Czarnieckiego w Szczecinie.

 18_04_24 (3).jpg

Pragnę bardzo podziękować wszystkim członkom drużyny z ZSEE – a konkretnie: Przemkowi, Zuzie, Mikołajowi, Olivierowi i Mateuszowi, którzy pełni zapału, wiary i ogromu włożonej pracy w przygotowania i wielomiesięczne ćwiczenia w ramach Klubu Dyskusyjnego przy ZSEE odnieśli ten niezwykły sukces – w końcu po dekadzie zmagań wygraliśmy konkretny Turniej, tak jak to wskazywali antyczni Grecy – zwycięzcą może być tylko jeden, ten który pokonał w szlachetnej walce swoich rywali. Pragnę również podziękować pani Elżbiecie Barańskiej za opiekę nad drużyną w trakcie tego Turnieju. Ja tymczasem w trakcie wszystkich wspomnianych przedsięwzięć przebywałem, przez prawie miesiąc, na łóżku szpitalnym i z tej pozycji starałem się przygotowywać uczniów i koordynować wszelkie działania organizacyjne we współpracy z Dyrekcją ZSEE.

18_04_24 (4).jpg

 

Opiekun Klubu Dyskusyjnego przy ZSEE: Waldemar Potkański


debata_poznan_24 (1).JPG

W sobotę 9 marca br. drużyna z ZSEE w Szczecinie w składzie: Przemysław Socha (z kl. 3Tm), Mikołaj Michno (z kl. 4Tp), Oliver Gorzka (z kl. 2Tp) i Hubert Mikus (z kl. 2Tn) wzięła udział w eliminacjach w formule on-line do MPDO w Poznaniu. W ciągu czterech dni 80 drużyn z całego kraju spierało się wokół przygotowanych problemowych tez. W naszym przypadku były to łączenia miedzy 9 00 a 17 30 w minioną sobotę i konkretne debaty wokół tematów:

  1. ,,Lepszy byłby świat, w którym religie przyjęły koncepcję ,,boskiego oświecenia” – z I LO z Krakowa (,,Nowodworkiem”) – to najstarsza szkołą średnia w Polsce pochodząca z XVI w.
  2. ,,Należy popierać ustanawianie sądów GACACA ponad ustanawianie sądów zagranicznych w Rwandzie” – z II LO z Konina.
  3. ,,Ligi piłkarskie powinny wprowadzić zasadę 50+1” – z III LO z Krakowa.

Werdyktem sędziów wygraliśmy pierwszą i trzecią debatę i ulegliśmy w drugiej. Do ścisłego finału dostawały się tylko pierwsze drużyny w grupie i niektóre z pozycji drugiej po przeliczeniu cząstkowych punktów sędziowskich. Ostateczne decyzje dotarły do nas we wtorek pod wieczór.

Serdeczne gratulacje dla: Przemka, Mikołaja, Olivera i Huberta za tygodnie przygotowań, ćwiczeń i zaangażowania oraz wspaniałe mowy w dniu eliminacji MPDO.

I dlatego mamy przyjemność ogłosić, iż w tym roku i to już niebawem na początku kwietnia 2024 r. nasz zespół będzie reprezentował nie tylko ZSEE, ale również jako jedyna drużyna miasto Szczecin i całe woj. zachodniopomorskie podczas MPDO w Poznaniu. A warto wspomnieć, że za przysłowiową ,,burtą” finałów mistrzostw pozostały zespoły z tak renomowanych szkół jak: IV, VI, VII LO z Krakowa lub XIV LO z Warszawy (z najlepszego od kilku lat liceum w Polsce wg. rankingu ,,Perspektyw”).

Opiekun Klubu Dyskusyjnego przy ZSEE: Waldemar Potkański

debata_poznan_24 (2).JPG

2024-technikum-zloto.jpg
TECHNIKUM ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE IM. PROF. M.T. HUBERA w Szczecinie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Techników PERSPEKTYWY 2024 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2024".

Partnerzy


Patronat:


TVP
enea

azoty.png

Copyright ZSEE/TME 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.