Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych
im. prof. Maksymiliana Tytusa Hubera w Szczecinie

logo_tme

Debaty


1.JPG

Tegoroczni laureaci – uczniowie z ZSEE, którzy otrzymali nagrodę prezydenta miasta Szczecin w roku szkolnym 2021/22 – od lewej: Mikołaj Domaradzki (kl. 3Pf), Hubert Rozwadowski (kl. 4Tn), Aleksander Młyński (kl. 3Tf), Mikołaj Michno (kl. 2Tp), Katarzyna Bodys (kl. 4Tm) oraz nieobecny – Mateusz Świątek (kl. 4Tn) w towarzystwie prezydenta miasta Szczecin – Piotra Krzystka.

Wyróżnieni za następujące osiągniecia:

Katarzyna Bodys i Mateusz Świątek – laureaci ogólnopolskiej Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Organizator: Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie, pod patronatem Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Laureat – I miejsce Blok A – Innowacje Techniczne, kat. R – Pomysł Techniczny. Projekt: SafeDrive – Elektroniczny asystent kierowcy – monitor bezpieczeństwa jazdy. Opiekun projektu: dr inż. Dariusz Mostowski.

Wspomniane osoby wzięły udział także w zawodach okręgowych:
- Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej ,,Euroelektra” organizowanej przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich,
- Olimpiady Wiedzy Technicznej (OWT) pod auspicjami Zachodniopomorskiego Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Technicznej. 

Mateusz Świątek – finalista Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. Organizator: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, pod patronatem MEN w Warszawie. Finalista (indywidualnie) XLV edycji OWEiE w 2022 r. w kategorii: Mechatronika. Opieka merytoryczna: mgr inż. Sylwia Rawa i mgr inż. Beata Juzala.

Hubert Rozwadowski – laureat Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. Organizator: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, pod patronatem MEN w Warszawie. Laureat (indywidualnie) XLV edycji OWEiE w 2022 r. w kategorii: Elektrotechnika. Opieka merytoryczna: mgr inż. Sylwia Rawa i mgr inż. Beata Juzala.

Aleksander Młyński, Mikołaj Michno i Mikołaj Domaradzki – członkowie drużyny z ZSEE – wicemistrzowie Polski w finale VI edycji Turnieju Debat Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej  z 20 IX 2021 r. w Warszawie oraz zajęli II miejsce w VII edycji Turnieju Debat Historycznych IPN na poziomie wojewódzkim w III 2022 r. Opiekun – przewodniczący szkolnego Klubu Dyskusyjnego: dr. hab. Waldemar Potkański.

2.JPG

Uczniowie szkolnego Klubu Dyskusyjnego, od prawej: Mikołaj Domaradzki, Aleksander Młyński, Mikołaj Michno wraz z opiekunem Waldemarem Potkańskim.


Drużyna z ZSEE – WICEMISTRZAMI Polski w VI edycji Turnieju 

Debat Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej.


1.jpg

 W czerwcu 2021 r. drużyna  z ZSEE prowadzona przez Waldemara Potkańskiego wygrała eliminacje wojewódzkie TDH IPN w Szczecinie. Finały zaplanowano na wrzesień i tak 13 IX br. rozegrano cześć wstępną w trybie on-line. Rywalizowaliśmy w grupie z: I LO ze Środy Wielkopolskiej, I LO ze Świdnika oraz II LO z Poznania. Wygraliśmy dwie debaty i ulegliśmy drużynie z Poznania, zajmując drugie miejsce w grupie i wchodząc do ścisłego finału. Już to było wielkim sukcesem członków Klubu Dyskusyjnego przy ZSEE. A na tym bynajmniej nie zakończyliśmy rywalizacji. Po wielu miesiącach mogliśmy w końcu rozegrać debaty w trybie stacjonarnym i to w gmachu Sejmu RP przy ul. Wiejskiej w Warszawie. Osiem najlepszych drużyn w kraju podjęło rywalizację  w wylosowanych parach. 

W ¼ spieraliśmy się z zespołem z I LO z Rzeszowa wokół tezy: ,,Polacy pod okupacja niemiecką byli bardziej narażeni na represje i śmierć niż pod okupacja sowiecką w latach 1939-1941”.

W ½ - półfinale pokonaliśmy zespół z I LO z Gdańska dowodząc bardzo trudnej tezy, iż: ,,Bez udziału Kościoła katolickiego w Polsce nie narodziłaby się zorganizowana opozycja wobec komunizmu”.

I w końcu zameldowaliśmy się w finale !!!, gdzie zmierzyliśmy się ponownie z zespołem z II LO z Poznania broniąc tezy: ,,Popularyzacja historii Polski poprzez kulturę masową szkodzi prawdzie historycznej”.

Ostatecznie po zaciętym boju ulegliśmy doskonale operującym oratorsko i technicznie zespołowi z Poznania, werdyktem sędziów – ze wskazaniem 5:2.

Po sześciu latach wytężonej pracy, przygotowań i zmagań na różnych arenach, a także z różnymi często nieoczekiwanymi przeciwnościami, zespół z ZSEE dotarł do ogólnopolskiego finału, by tam uzyskać zaszczytny tytuł WICEMISTRZA Polski VI edycji Turnieju Debat Historycznych IPN. To niezwykle doniosły moment i zwieńczenie tych kilku lat pracy wszystkich byłych i obecnych członków Klubu Dyskusyjnego przy ZSEE – a w szczególności: Aleksandra Młyńskiego (z kl. 3Tf), Mikołaja Michno (z kl. 2Tp), Barnima Szycko (tegorocznego maturzysty z b. kl. 4Tm), Mikołaja Domaradzkiego (z kl. 3Pf) i rez. Pawła Worońca (z kl. 3Pe). 

Wspomniani na poniższym zdjęciu, a także w towarzystwie zwycięskiej drużyny z II LO z Poznania po finałowej debacie; w towarzystwie Dyrektora Biura Edukacji Narodowej IPN – Adama Hlebowicza oraz Przewodniczącego Kolegium IPN i zarazem Wiceprzewodniczącego Rady Naukowej w Instytucie Historii PAN w Warszawie – prof. dr. hab. Tadeusza Wolszy.

2.jpg3.JPG4.JPG5.jpg6.jpg7.jpg

Zapraszam do obejrzenia debat:
1. Polacy pod okupacją Niemiecką byli bardziej narażeni na represje i śmierć niż pod okupacją Sowiecką: https://youtu.be/PjdztXskcG0
2. Bez udziału Kościoła Katolickiego w Polsce nie narodziła by się zorganizowana opozycja wobec komunizmu: https://youtu.be/US8rM-t253o
3. Popularyzacja historii Polski poprzez kulturę masową szkodzi prawdzie historycznej: https://www.youtube.com/watch?v=pZ2-_zBytd0&ab_channel=IPNtvPL

 

 


W dniu 15 VI br. po wielogodzinnym ,, boju” w trakcie Turnieju Debat Historycznych IPN (od 7 50 po 16 30) zespół w składzie: Aleksander Młyński (2Tf), Mikołaj Michno (1Tp), Barnim Szycko (4Tm), Mikołaj Domaradzki (2Pf) oraz Paweł Woroniec (2Pe) osiągnęli spektakularny sukces zajmując pierwsze miejsce w eliminacjach wojewódzkich wspomnianego Turnieju. Zaczęli rywalizację od przegranej, by w kolejnych pojedynkach odnosić już tylko zwycięstwo, rywalizując wokół następujących tez:
- Stan wojenny był zwycięską próbą ,,Solidarności”,
- Rok 1966 to bardziej Millenium niż Tysiąclecie,
- 1956 rok możemy uznać za początek końca komunizmu w Polsce,
aż po debatę finałową z drużyną z II LO w Szczecinie, spierając się wokół kontrowersyjnej tezy: Wszyscy artyści w PRL musieli współpracować z władzą państwową. Uczniowie naszej szkoły zdołali obronić tę trudna tezę i osiągnęli ostateczny sukces w ocenie pracowników i sędziów IPN.
Pragnę przypomnieć, iż od kilku lat rywalizujemy we wspomnianym Turnieju Debat Historycznych IPN odnosząc co roku sukcesy – w 2016 r. zajmując 3 lokatę, a od 2017 do 2020 – cyklicznie drugą, by po tym ,,długim marszu” w tym roku w końcu osiągnąć sukces w postaci pierwszego miejsca. Dodatkowo Barnim Szycko został wybranym ,,najlepszym mówcą” tego Turnieju.
Drużyna z ZSEE jako finaliści zawodów wojewódzkich będzie uczestniczyć w fazie centralnej (ogólnopolskiej) Turnieju jesienią tego roku w Warszawie.


Opr. Waldemar Potkański – opiekun Klubu Dyskusyjnego przy ZSEE.


Drużyna z Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Szczecinie po eliminacjach w dniu 21 marca 2021 r. dostaje się do finału VIII Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich w Poznaniu

Drużyna w składzie: Aleksander Młyński (2Tf), Mikołaj Michno (1Tp), Barnim Szycko (4Tm) i Jakub Piątkowski (4Tg) prowadzona przez Pana dr. hab. Waldemara Potkańskiego, w dniu 21 marca 2021 r., uczestniczyła w eliminacjach (w formule on-line) VIII Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich w Poznaniu i rywalizując w ,,grupie N” uczestniczyła w czterech debatach i ostatecznie zajęła drugą lokatę w grupie, pokonując zespoły z: Salezjańskiego Publicznego LO w Świętochłowicach, I LO z Inowrocławia i ZSO nr 9 i XXIII LO z Krakowa, a przegrała jedynie z drużyną z V LO we Wrocławiu.

W eliminacjach uczestniczyło kilkaset reprezentacji z różnych szkół średnich z całej Polski. W gronie zwycięzców nasz zespół weźmie udział w finale, który jest zaplanowany na kwiecień br.  

Opr. Waldemar Potkański


1_g_nad_tekstem_pod_tytulem.jpg

2 - gorne.jpg

W dniu 8 października 2020 r. odbyły się w ramach projektu edukacyjnego eliminacje regionalne (wojewódzkie) ,,Turniej Debat Historycznych” według reguł oksfordzkich zorganizowane przez Instytut Pamięci Narodowej w Szczecinie. W tym roku ze względów sanitarnych rozgrywki odbyły się w formule zdalnej z wykorzystaniem programu ZOOM. Uczniowie z naszej szkoły (w składzie: Wojciech Jamroży i Jan Dębski z 3Tn, Barnim Szycko z 4Tm i Jakub Piątkowski z 4Tg) łącząc się z kolejnymi zespołami przeszli przez eliminacje i dostali się do finału. Tu spierali się z drużyną z 6 LO w Szczecinie wokół tezy: ,, Bez doświadczeń Grudnia ’70 osiągnięcia Sierpnia ’80 nie byłyby możliwe”. Spotkanie to werdyktem sędziów zakończyło się wynikiem remisowym i dlatego przeprowadzono dogrywkę – czyli pojedynek jeden na jeden (gdzie naszą szkołę reprezentował Barnim Szycko), w dyskusji wokół tezy: ,,Słabość traktatu wersalskiego była najważniejszą przyczyną wybuchu kolejnej wojny”. Ten pojedynek został oceniony również jako w zasadzie remisowy, ale ze wskazaniem dla przeciwników w stosunku: 2 : 1. Ostatecznie zakończyliśmy turniej po ośmiu godzinach debat (od 9 00 do 17 00) na drugim miejscu.

 3 - dolne_pod_tekstem.jpg

4_dolne.jpg

Oprac. Waldemar Potkański opiekun Klubu Dyskusyjnego przy ZSEE

2022-technikum-zloto.jpg
TECHNIKUM ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE IM. PROF. M.T. HUBERA w Szczecinie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Techników PERSPEKTYWY 2022 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2022".

Partnerzy


Patronat:


TVP
enea

Copyright ZSEE/TME 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.