Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych
im. prof. Maksymiliana Tytusa Hubera w Szczecinie

logo_tme

Debaty


W dniu 12 marca 2023 r. odbyły się kilkugodzinne eliminacje w ramach X Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich w formule on-line.

Tezy wokół których podjęto dyskurs:

  1. Należy żałować społecznego oczekiwania pozytywności i optymizmu.

Info: Na potrzeby tej debaty, ,,społeczne oczekiwanie pozytywności i optymizmu” oznacza ogólną preferencję by wszyscy ludzie byli pozytywnie nastawieni wobec życia, siebie i innych. Mają też zazwyczaj nie poddawać się i nie zamartwiać ,,błahostkami”.

  1. Należy wprowadzić CBAM w Unii Europejskiej.

Info: Graniczny podatek węglowy (ang. CBAM) to rozwiązanie nakładające opłatę na import towarów (np. surowców budowlanych, tworzyw sztucznych, nawozów czy energii elektrycznej) spoza Unii Europejskiej. Opłata jest tym większa im większa była emisja dwutlenku węgla pośrednio lub bezpośrednio związana z produkcją towarów.

  1. System polityczny oparty na okręgach wyborczych tworzonych w oparciu o wykonywany zawód jest lepszy od systemu opartego o okręgi geograficzne.

[Info: Geograficzny okręg wyborczy to część terytorium, na które dzieli się państwo w czasie trwania wyborów parlamentarnych, prezydenckich, samorządowych lub do parlamentu organizacji międzynarodowych (np. Parlamentu Unii Europejskiej) w celu stworzenia jednakowych list wyborczych dla danego terenu, z których wybiera się przedstawicieli.]

 

Odnieśliśmy dwa zwycięstwa: z II LO z Gdańska i X LO z Gdyni oraz przegraliśmy na punkty 48 do 52 - z VI LO z Krakowa, zajmując ostatecznie drugie miejsce w grupie.

 Zdjecie - X MPDO - 12 III 23 r. eliminacje.jpg

Na zdjęciu członkowie drużyny z ZSEE: Mikołaj Michno (z kl. 3Tp), Oliver Gorzka (z kl. 1Tp), Oliwier Lewicki (z kl. 2Tm) i Aleksander Luby (z kl. 4Pf).

Opracował: opiekun Klubu Dyskusyjnego - W. Potkański


1_220922.JPG

W dniu 22 września 2022 r. o godzinie 17 00 odbyła się w auli ZSEE (TME) debata nt. ,,Szkoły powinny zrezygnować z ocen w formie liczb”.

Pragnę podziękować wszystkim uczestnikom tego przedsięwzięcia, a konkretnie na stronie ,,propozycji”: A. Młyńskiemu (z kl. 4Tf), K. Jamiołkowskiemu (z kl. 3Tg), B. Szycko (absolwentowi), M. Domaradzkiemu (z kl. 4Pf) oraz ma stronie ,,opozycji”: A. Lubemu (z kl. 4Pf), P. Niemcowi (absolwentowi), M. Michno (z kl. 3Tp) i A. Sulikowi (absolwentowi) za przygotowanie i przeprowadzenie debaty ,,pokazowej”.

Wspomniana debata była w zamyśle inspiracją dla młodych roczników i miała ich zachęcić do udziału w tzw. debatach oksfordzkich. Szczególnie pragnę podziękować absolwentom za osobiste zaangażowanie wbrew wszelkim przeciwnościom i za krótki, ale emocjonalny powrót do murów dawnej ,,Alma Mater” wbrew wszelkim przeciwnościom oraz wykazanie powiewu twórczej debaty z wykorzystaniem doskonałego warsztatu i autorskiej inwencji będącej twórczą inspiracją dla młodych roczników naszej szkoły. Materiał video z tej debaty zostanie zamieszczony na stronie szkoły w zakładce - ,,debaty”.

Opracował – opiekun Klubu Dyskusyjnego przy ZSEE: Waldemar Potkański

2_220922.JPG3_220922.JPG


1.JPG

Tegoroczni laureaci – uczniowie z ZSEE, którzy otrzymali nagrodę prezydenta miasta Szczecin w roku szkolnym 2021/22 – od lewej: Mikołaj Domaradzki (kl. 3Pf), Hubert Rozwadowski (kl. 4Tn), Aleksander Młyński (kl. 3Tf), Mikołaj Michno (kl. 2Tp), Katarzyna Bodys (kl. 4Tm) oraz nieobecny – Mateusz Świątek (kl. 4Tn) w towarzystwie prezydenta miasta Szczecin – Piotra Krzystka.

Wyróżnieni za następujące osiągniecia:

Katarzyna Bodys i Mateusz Świątek – laureaci ogólnopolskiej Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Organizator: Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie, pod patronatem Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Laureat – I miejsce Blok A – Innowacje Techniczne, kat. R – Pomysł Techniczny. Projekt: SafeDrive – Elektroniczny asystent kierowcy – monitor bezpieczeństwa jazdy. Opiekun projektu: dr inż. Dariusz Mostowski.

Wspomniane osoby wzięły udział także w zawodach okręgowych:
- Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej ,,Euroelektra” organizowanej przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich,
- Olimpiady Wiedzy Technicznej (OWT) pod auspicjami Zachodniopomorskiego Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Technicznej. 

Mateusz Świątek – finalista Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. Organizator: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, pod patronatem MEN w Warszawie. Finalista (indywidualnie) XLV edycji OWEiE w 2022 r. w kategorii: Mechatronika. Opieka merytoryczna: mgr inż. Sylwia Rawa i mgr inż. Beata Juzala.

Hubert Rozwadowski – laureat Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. Organizator: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, pod patronatem MEN w Warszawie. Laureat (indywidualnie) XLV edycji OWEiE w 2022 r. w kategorii: Elektrotechnika. Opieka merytoryczna: mgr inż. Sylwia Rawa i mgr inż. Beata Juzala.

Aleksander Młyński, Mikołaj Michno i Mikołaj Domaradzki – członkowie drużyny z ZSEE – wicemistrzowie Polski w finale VI edycji Turnieju Debat Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej  z 20 IX 2021 r. w Warszawie oraz zajęli II miejsce w VII edycji Turnieju Debat Historycznych IPN na poziomie wojewódzkim w III 2022 r. Opiekun – przewodniczący szkolnego Klubu Dyskusyjnego: dr. hab. Waldemar Potkański.

2.JPG

Uczniowie szkolnego Klubu Dyskusyjnego, od prawej: Mikołaj Domaradzki, Aleksander Młyński, Mikołaj Michno wraz z opiekunem Waldemarem Potkańskim.


Drużyna z ZSEE – WICEMISTRZAMI Polski w VI edycji Turnieju 

Debat Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej.


1.jpg

 W czerwcu 2021 r. drużyna  z ZSEE prowadzona przez Waldemara Potkańskiego wygrała eliminacje wojewódzkie TDH IPN w Szczecinie. Finały zaplanowano na wrzesień i tak 13 IX br. rozegrano cześć wstępną w trybie on-line. Rywalizowaliśmy w grupie z: I LO ze Środy Wielkopolskiej, I LO ze Świdnika oraz II LO z Poznania. Wygraliśmy dwie debaty i ulegliśmy drużynie z Poznania, zajmując drugie miejsce w grupie i wchodząc do ścisłego finału. Już to było wielkim sukcesem członków Klubu Dyskusyjnego przy ZSEE. A na tym bynajmniej nie zakończyliśmy rywalizacji. Po wielu miesiącach mogliśmy w końcu rozegrać debaty w trybie stacjonarnym i to w gmachu Sejmu RP przy ul. Wiejskiej w Warszawie. Osiem najlepszych drużyn w kraju podjęło rywalizację  w wylosowanych parach. 

W ¼ spieraliśmy się z zespołem z I LO z Rzeszowa wokół tezy: ,,Polacy pod okupacja niemiecką byli bardziej narażeni na represje i śmierć niż pod okupacja sowiecką w latach 1939-1941”.

W ½ - półfinale pokonaliśmy zespół z I LO z Gdańska dowodząc bardzo trudnej tezy, iż: ,,Bez udziału Kościoła katolickiego w Polsce nie narodziłaby się zorganizowana opozycja wobec komunizmu”.

I w końcu zameldowaliśmy się w finale !!!, gdzie zmierzyliśmy się ponownie z zespołem z II LO z Poznania broniąc tezy: ,,Popularyzacja historii Polski poprzez kulturę masową szkodzi prawdzie historycznej”.

Ostatecznie po zaciętym boju ulegliśmy doskonale operującym oratorsko i technicznie zespołowi z Poznania, werdyktem sędziów – ze wskazaniem 5:2.

Po sześciu latach wytężonej pracy, przygotowań i zmagań na różnych arenach, a także z różnymi często nieoczekiwanymi przeciwnościami, zespół z ZSEE dotarł do ogólnopolskiego finału, by tam uzyskać zaszczytny tytuł WICEMISTRZA Polski VI edycji Turnieju Debat Historycznych IPN. To niezwykle doniosły moment i zwieńczenie tych kilku lat pracy wszystkich byłych i obecnych członków Klubu Dyskusyjnego przy ZSEE – a w szczególności: Aleksandra Młyńskiego (z kl. 3Tf), Mikołaja Michno (z kl. 2Tp), Barnima Szycko (tegorocznego maturzysty z b. kl. 4Tm), Mikołaja Domaradzkiego (z kl. 3Pf) i rez. Pawła Worońca (z kl. 3Pe). 

Wspomniani na poniższym zdjęciu, a także w towarzystwie zwycięskiej drużyny z II LO z Poznania po finałowej debacie; w towarzystwie Dyrektora Biura Edukacji Narodowej IPN – Adama Hlebowicza oraz Przewodniczącego Kolegium IPN i zarazem Wiceprzewodniczącego Rady Naukowej w Instytucie Historii PAN w Warszawie – prof. dr. hab. Tadeusza Wolszy.

2.jpg3.JPG4.JPG5.jpg6.jpg7.jpg

Zapraszam do obejrzenia debat:
1. Polacy pod okupacją Niemiecką byli bardziej narażeni na represje i śmierć niż pod okupacją Sowiecką: https://youtu.be/PjdztXskcG0
2. Bez udziału Kościoła Katolickiego w Polsce nie narodziła by się zorganizowana opozycja wobec komunizmu: https://youtu.be/US8rM-t253o
3. Popularyzacja historii Polski poprzez kulturę masową szkodzi prawdzie historycznej: https://www.youtube.com/watch?v=pZ2-_zBytd0&ab_channel=IPNtvPL

 

 


W dniu 15 VI br. po wielogodzinnym ,, boju” w trakcie Turnieju Debat Historycznych IPN (od 7 50 po 16 30) zespół w składzie: Aleksander Młyński (2Tf), Mikołaj Michno (1Tp), Barnim Szycko (4Tm), Mikołaj Domaradzki (2Pf) oraz Paweł Woroniec (2Pe) osiągnęli spektakularny sukces zajmując pierwsze miejsce w eliminacjach wojewódzkich wspomnianego Turnieju. Zaczęli rywalizację od przegranej, by w kolejnych pojedynkach odnosić już tylko zwycięstwo, rywalizując wokół następujących tez:
- Stan wojenny był zwycięską próbą ,,Solidarności”,
- Rok 1966 to bardziej Millenium niż Tysiąclecie,
- 1956 rok możemy uznać za początek końca komunizmu w Polsce,
aż po debatę finałową z drużyną z II LO w Szczecinie, spierając się wokół kontrowersyjnej tezy: Wszyscy artyści w PRL musieli współpracować z władzą państwową. Uczniowie naszej szkoły zdołali obronić tę trudna tezę i osiągnęli ostateczny sukces w ocenie pracowników i sędziów IPN.
Pragnę przypomnieć, iż od kilku lat rywalizujemy we wspomnianym Turnieju Debat Historycznych IPN odnosząc co roku sukcesy – w 2016 r. zajmując 3 lokatę, a od 2017 do 2020 – cyklicznie drugą, by po tym ,,długim marszu” w tym roku w końcu osiągnąć sukces w postaci pierwszego miejsca. Dodatkowo Barnim Szycko został wybranym ,,najlepszym mówcą” tego Turnieju.
Drużyna z ZSEE jako finaliści zawodów wojewódzkich będzie uczestniczyć w fazie centralnej (ogólnopolskiej) Turnieju jesienią tego roku w Warszawie.


Opr. Waldemar Potkański – opiekun Klubu Dyskusyjnego przy ZSEE.

2022-technikum-zloto.jpg
TECHNIKUM ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE IM. PROF. M.T. HUBERA w Szczecinie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Techników PERSPEKTYWY 2023 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2023".

Partnerzy


Patronat:


TVP
enea

Copyright ZSEE/TME 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.