Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych
im. prof. Maksymiliana Tytusa Hubera w Szczecinie

logo_tme

Debaty


1_220922.JPG

W dniu 22 września 2022 r. o godzinie 17 00 odbyła się w auli ZSEE (TME) debata nt. ,,Szkoły powinny zrezygnować z ocen w formie liczb”.

Pragnę podziękować wszystkim uczestnikom tego przedsięwzięcia, a konkretnie na stronie ,,propozycji”: A. Młyńskiemu (z kl. 4Tf), K. Jamiołkowskiemu (z kl. 3Tg), B. Szycko (absolwentowi), M. Domaradzkiemu (z kl. 4Pf) oraz ma stronie ,,opozycji”: A. Lubemu (z kl. 4Pf), P. Niemcowi (absolwentowi), M. Michno (z kl. 3Tp) i A. Sulikowi (absolwentowi) za przygotowanie i przeprowadzenie debaty ,,pokazowej”.

Wspomniana debata była w zamyśle inspiracją dla młodych roczników i miała ich zachęcić do udziału w tzw. debatach oksfordzkich. Szczególnie pragnę podziękować absolwentom za osobiste zaangażowanie wbrew wszelkim przeciwnościom i za krótki, ale emocjonalny powrót do murów dawnej ,,Alma Mater” wbrew wszelkim przeciwnościom oraz wykazanie powiewu twórczej debaty z wykorzystaniem doskonałego warsztatu i autorskiej inwencji będącej twórczą inspiracją dla młodych roczników naszej szkoły. Materiał video z tej debaty zostanie zamieszczony na stronie szkoły w zakładce - ,,debaty”.

Opracował – opiekun Klubu Dyskusyjnego przy ZSEE: Waldemar Potkański

2_220922.JPG3_220922.JPG


1.JPG

Tegoroczni laureaci – uczniowie z ZSEE, którzy otrzymali nagrodę prezydenta miasta Szczecin w roku szkolnym 2021/22 – od lewej: Mikołaj Domaradzki (kl. 3Pf), Hubert Rozwadowski (kl. 4Tn), Aleksander Młyński (kl. 3Tf), Mikołaj Michno (kl. 2Tp), Katarzyna Bodys (kl. 4Tm) oraz nieobecny – Mateusz Świątek (kl. 4Tn) w towarzystwie prezydenta miasta Szczecin – Piotra Krzystka.

Wyróżnieni za następujące osiągniecia:

Katarzyna Bodys i Mateusz Świątek – laureaci ogólnopolskiej Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Organizator: Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie, pod patronatem Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Laureat – I miejsce Blok A – Innowacje Techniczne, kat. R – Pomysł Techniczny. Projekt: SafeDrive – Elektroniczny asystent kierowcy – monitor bezpieczeństwa jazdy. Opiekun projektu: dr inż. Dariusz Mostowski.

Wspomniane osoby wzięły udział także w zawodach okręgowych:
- Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej ,,Euroelektra” organizowanej przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich,
- Olimpiady Wiedzy Technicznej (OWT) pod auspicjami Zachodniopomorskiego Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Technicznej. 

Mateusz Świątek – finalista Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. Organizator: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, pod patronatem MEN w Warszawie. Finalista (indywidualnie) XLV edycji OWEiE w 2022 r. w kategorii: Mechatronika. Opieka merytoryczna: mgr inż. Sylwia Rawa i mgr inż. Beata Juzala.

Hubert Rozwadowski – laureat Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. Organizator: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, pod patronatem MEN w Warszawie. Laureat (indywidualnie) XLV edycji OWEiE w 2022 r. w kategorii: Elektrotechnika. Opieka merytoryczna: mgr inż. Sylwia Rawa i mgr inż. Beata Juzala.

Aleksander Młyński, Mikołaj Michno i Mikołaj Domaradzki – członkowie drużyny z ZSEE – wicemistrzowie Polski w finale VI edycji Turnieju Debat Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej  z 20 IX 2021 r. w Warszawie oraz zajęli II miejsce w VII edycji Turnieju Debat Historycznych IPN na poziomie wojewódzkim w III 2022 r. Opiekun – przewodniczący szkolnego Klubu Dyskusyjnego: dr. hab. Waldemar Potkański.

2.JPG

Uczniowie szkolnego Klubu Dyskusyjnego, od prawej: Mikołaj Domaradzki, Aleksander Młyński, Mikołaj Michno wraz z opiekunem Waldemarem Potkańskim.


1-7.JPG

We wtorek 22 marca 2022 r. odbyły się w formule on-line (od godziny 8 00 do 18 00) eliminacje wojewódzkie VII edycji Turnieju Debat Historycznych organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej w Szczecinie. Po fazie grupowej zespół z naszej szkoły w składzie: Aleksander Młyński (z kl. 3Tf), Aleksander Luby (z kl. 3Pf), Mikołaj Michno (z kl. 2Tp) i Mikołaj Domaradzki (z kl. 3Pf), dostał się do półfinałów, gdzie zmierzył się drużyną z VI LO w Szczecinie – negując tezę: ,,Pierwszym krokiem do walki z totalitaryzmem w XX wieku była edukacja”. Po zwycięstwie uczniowie uczestniczyli w debacie finałowej nt.: ,,Po powstaniu warszawskim wyczerpał się romantyczny mit ofiary w Polsce” rywalizując z drużyną z SCI ze Szczecina. Na mocy werdyktu jury drużyna z ZSEE zajęła II miejsce w tegorocznym TDH IPN.

Pragnę podziękować wspomnianym uczniom, ich rodzicom i wychowawcom klas za pomoc  i zaangażowanie w trakcie przygotowań, jak i w trakcie samego Turnieju.

Opiekun Szkolnego Klubu Dyskusyjnego: Waldemar Potkański.  

2-7.JPG

Od lewej stoją: Barnim Szycko (absolwent z 2021 r. wspomagający drużynę), Waldemar Potkański (opiekun szkolnego Klubu Dyskusyjnego), Mikołaj Michno, Aleksander Luby i Mikołaj Domaradzki, poniżej - Aleksander Młyński.

 

Nr. 1 Film

Nr. 2 Film

Nr. 3 Film

Nr. 4 Film

Nr. 5 Film


Drużyna z ZSEE – WICEMISTRZAMI Polski w VI edycji Turnieju 

Debat Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej.


1.jpg

 W czerwcu 2021 r. drużyna  z ZSEE prowadzona przez Waldemara Potkańskiego wygrała eliminacje wojewódzkie TDH IPN w Szczecinie. Finały zaplanowano na wrzesień i tak 13 IX br. rozegrano cześć wstępną w trybie on-line. Rywalizowaliśmy w grupie z: I LO ze Środy Wielkopolskiej, I LO ze Świdnika oraz II LO z Poznania. Wygraliśmy dwie debaty i ulegliśmy drużynie z Poznania, zajmując drugie miejsce w grupie i wchodząc do ścisłego finału. Już to było wielkim sukcesem członków Klubu Dyskusyjnego przy ZSEE. A na tym bynajmniej nie zakończyliśmy rywalizacji. Po wielu miesiącach mogliśmy w końcu rozegrać debaty w trybie stacjonarnym i to w gmachu Sejmu RP przy ul. Wiejskiej w Warszawie. Osiem najlepszych drużyn w kraju podjęło rywalizację  w wylosowanych parach. 

W ¼ spieraliśmy się z zespołem z I LO z Rzeszowa wokół tezy: ,,Polacy pod okupacja niemiecką byli bardziej narażeni na represje i śmierć niż pod okupacja sowiecką w latach 1939-1941”.

W ½ - półfinale pokonaliśmy zespół z I LO z Gdańska dowodząc bardzo trudnej tezy, iż: ,,Bez udziału Kościoła katolickiego w Polsce nie narodziłaby się zorganizowana opozycja wobec komunizmu”.

I w końcu zameldowaliśmy się w finale !!!, gdzie zmierzyliśmy się ponownie z zespołem z II LO z Poznania broniąc tezy: ,,Popularyzacja historii Polski poprzez kulturę masową szkodzi prawdzie historycznej”.

Ostatecznie po zaciętym boju ulegliśmy doskonale operującym oratorsko i technicznie zespołowi z Poznania, werdyktem sędziów – ze wskazaniem 5:2.

Po sześciu latach wytężonej pracy, przygotowań i zmagań na różnych arenach, a także z różnymi często nieoczekiwanymi przeciwnościami, zespół z ZSEE dotarł do ogólnopolskiego finału, by tam uzyskać zaszczytny tytuł WICEMISTRZA Polski VI edycji Turnieju Debat Historycznych IPN. To niezwykle doniosły moment i zwieńczenie tych kilku lat pracy wszystkich byłych i obecnych członków Klubu Dyskusyjnego przy ZSEE – a w szczególności: Aleksandra Młyńskiego (z kl. 3Tf), Mikołaja Michno (z kl. 2Tp), Barnima Szycko (tegorocznego maturzysty z b. kl. 4Tm), Mikołaja Domaradzkiego (z kl. 3Pf) i rez. Pawła Worońca (z kl. 3Pe). 

Wspomniani na poniższym zdjęciu, a także w towarzystwie zwycięskiej drużyny z II LO z Poznania po finałowej debacie; w towarzystwie Dyrektora Biura Edukacji Narodowej IPN – Adama Hlebowicza oraz Przewodniczącego Kolegium IPN i zarazem Wiceprzewodniczącego Rady Naukowej w Instytucie Historii PAN w Warszawie – prof. dr. hab. Tadeusza Wolszy.

2.jpg3.JPG4.JPG5.jpg6.jpg7.jpg

Zapraszam do obejrzenia debat:
1. Polacy pod okupacją Niemiecką byli bardziej narażeni na represje i śmierć niż pod okupacją Sowiecką: https://youtu.be/PjdztXskcG0
2. Bez udziału Kościoła Katolickiego w Polsce nie narodziła by się zorganizowana opozycja wobec komunizmu: https://youtu.be/US8rM-t253o
3. Popularyzacja historii Polski poprzez kulturę masową szkodzi prawdzie historycznej: https://www.youtube.com/watch?v=pZ2-_zBytd0&ab_channel=IPNtvPL

 

 


W dniu 15 VI br. po wielogodzinnym ,, boju” w trakcie Turnieju Debat Historycznych IPN (od 7 50 po 16 30) zespół w składzie: Aleksander Młyński (2Tf), Mikołaj Michno (1Tp), Barnim Szycko (4Tm), Mikołaj Domaradzki (2Pf) oraz Paweł Woroniec (2Pe) osiągnęli spektakularny sukces zajmując pierwsze miejsce w eliminacjach wojewódzkich wspomnianego Turnieju. Zaczęli rywalizację od przegranej, by w kolejnych pojedynkach odnosić już tylko zwycięstwo, rywalizując wokół następujących tez:
- Stan wojenny był zwycięską próbą ,,Solidarności”,
- Rok 1966 to bardziej Millenium niż Tysiąclecie,
- 1956 rok możemy uznać za początek końca komunizmu w Polsce,
aż po debatę finałową z drużyną z II LO w Szczecinie, spierając się wokół kontrowersyjnej tezy: Wszyscy artyści w PRL musieli współpracować z władzą państwową. Uczniowie naszej szkoły zdołali obronić tę trudna tezę i osiągnęli ostateczny sukces w ocenie pracowników i sędziów IPN.
Pragnę przypomnieć, iż od kilku lat rywalizujemy we wspomnianym Turnieju Debat Historycznych IPN odnosząc co roku sukcesy – w 2016 r. zajmując 3 lokatę, a od 2017 do 2020 – cyklicznie drugą, by po tym ,,długim marszu” w tym roku w końcu osiągnąć sukces w postaci pierwszego miejsca. Dodatkowo Barnim Szycko został wybranym ,,najlepszym mówcą” tego Turnieju.
Drużyna z ZSEE jako finaliści zawodów wojewódzkich będzie uczestniczyć w fazie centralnej (ogólnopolskiej) Turnieju jesienią tego roku w Warszawie.


Opr. Waldemar Potkański – opiekun Klubu Dyskusyjnego przy ZSEE.

2024-technikum-zloto.jpg
TECHNIKUM ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE IM. PROF. M.T. HUBERA w Szczecinie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Techników PERSPEKTYWY 2024 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2024".

Partnerzy


Patronat:


TVP
enea

azoty.png

Copyright ZSEE/TME 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.