Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych
im. prof. Maksymiliana Tytusa Hubera w Szczecinie

logo_tme

Debaty


W dniach 4 i 5 grudnia 2018 r. odbył się II Miejski Turniej Debat Oksfordzkich w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Szczecinie, w którym wzięło udział osiem drużyn z sześciu szczecińskich szkół. W pierwszym dniu odbyły się eliminacje grupowe. Zespoły podzielone zostały po losowaniu na grupy A i B. Nasze technikum reprezentowały dwie drużyny.

Pierwsza drużyna:

 • Maciej Kupriańczyk 2Te,
 • Maciej Grzesik 3Tn,
 • Mateusz Sala 3Tn,
 • Jakub Piątkowski 2Tg,

została przydzielona do grupy A wraz z VI LO (pierwszy zespół), V LO oraz I LO, a druga drużyna:

 • Jakub Kalka 1Ta,
 • Hanna Dorogusz 1Td,
 • Hubert Rozwadowski 1Tn,
 • Barnim Szycko 2Tm,

rywalizowała w grupie B razem z Katolickim LO, II LO oraz z VI LO (drugi zespół).

Spierano się w oparciu o następujące tezy:

 1. Opowiedzenie się po stronie Napoleona Bonaparte było jedyną realną szansą na odrodzenie Polski w XIX w.
 2. Autonomia galicyjska odegrała istotną rolę w polskiej irredencie przed 1914 r.
 3. Orientacja na Rosję przed 1914 r. była optymalnym rozwiązaniem dla sprawy polskiej przed i w trakcie Wielkiej Wojny z lat 1914-18.
 4. Koncepcja ugody z zaborcami była zdradą sprawy polskiej w okresie braku niepodległego państwa (od 1795 do 1918 r.).

Do finałowej czwórki turnieju dostały się drużyny z: VI LO (drugi zespół), I LO, II LO oraz zespół pierwszy z ZSEE. Drugiego dnia rozlosowano tezy dla dwóch par półfinałowych. Pierwsza teza brzmiała: „Nie walka i działania podejmowane przez Polaków w latach wielkiej wojny, ale klęska państw centralnych oraz rewolucja w Rosji doprowadziły w istocie do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r.” i to z nią zmierzyły się drużyny z II LO i ZSEE. W drugim półfinale spierano się wokół tezy: „W interesie Polaków należało zbudować solidne podstawy kapitalizmu na ziemiach pod zaborami, a nie wszczynać kolejne działania powstańcze” – drużyny z I LO i VI LO. Pierwszy półfinał wygrał zespół z ZSEE, a drugi z I LO. Debatę o trzecie miejsce na temat tezy: ,,W połowie sierpnia 1920 r. dokonał się swoisty »cud nad Wisłą«, który powstrzymał ofensywę bolszewików i uratował Warszawę oraz Polskę przed katastrofą” wygrała drużyna II LO. W finale spotkały się zespoły z ZSEE i I LO. W tej części Turnieju swoim osobistym udziałem zaszczycili nas zaproszeni goście związani ze szczecińską oświatą, a także wiceminister MEN – mgr Maciej Kopeć. Teza finałowa brzmiała: „Rusyfikacja i germanizacja w istocie bardziej wzmocniły świadomość narodową i wolę walki Polaków o własne niepodległe państwo niż nam realnie zaszkodziły”. Po emocjonującej debacie na argumenty, decyzją sędziów (ze Szczecińskiego Klubu Debat i Instytutu Debat Publicznych) zwycięzcami II Miejskiego Turnieju Debat Oksfordzkich w ZSEE w Szczecinie została strona propozycji – czyli zespół z I LO w Szczecinie (w składzie: Agnieszka Miltyk, Kamil Kornacki, Łucja Gozdur i Zofia Kuźma).

Gratulujemy zwycięzcom oraz ,,naszej” pierwszej drużynie zajęcia II miejsca w Turnieju i liczymy na kolejne sukcesy, już niebawem w 2019 r., w trakcie Turnieju IPN w Szczecinie oraz Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich w Poznaniu.

W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim tym, dzięki którym udało się przeprowadzić tak duże przedsięwzięcie pod względem organizacyjnym, finansowym i logistycznym. A w szczególności Pani Dyrektor ZSEE – Beacie Miętus za okazaną życzliwość i wsparcie tej inicjatywy, Urzędowi Miejskiemu w Szczecinie i Radzie Rodziców przy ZSEE za pomoc finansową, Pani Magdalenie Sachryń, naszemu absolwentowi Stanisławowi Kaupowi (związanemu ze Szczecińskim Klubem Debat) oraz licznym wolontariuszom – czyli uczniom naszej szkoły.

Organizator II Miejskiego Turnieju Debat Oksfordzkich w ZSEE w Szczecinie: Waldemar Potkański

PodTematem.jpg

GALERIA ZDJĘĆ

Filmy na naszym kanale:

Eliminacje 4 XII 2018 r. II LO- ZSEE (2), cz. 1

Eliminacje 4 XII 2018 r. II LO- ZSEE (2), cz. 2

Eliminacje 4 XII 2018 r. I LO - ZSEE (1)

Pierwszy półfinał 2 LO - ZSEE (1) 5 XII 18

Drugi półfinał I LO - VI LO (1) 5 XII 18

3. O trzecie miejsce. VI LO - II LO. 5 XII 18

4. Finał. I LO - ZSEE (1). 5 XII 18


debata19listopada (1).JPG

W dniu 19 listopada 2018 r. w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę (jesienią 1918 r.) odbyła się debata oksfordzka zorganizowana przez Muzeum Narodowe w Szczecinie - ,,Centrum Dialogu. Przełomy”. Naszej drużynie reprezentującej ZSEE w Szczecinie, w składzie:

 • Jakub Kalka (1Ta),
 • Hanna Dorogusz (1Td),
 • Hubert Rozwadowski (1Tn),
 • Szymon Dżugaj (1Td),

przypadła rola opozycji do zaproponowanej tezy: ,,Wolna Polska – spełniony sen pokoleń”. Wspomnianej tezy bronił zespół z XIV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie. Nasza drużyna wygrała debatę otrzymując pamiątkowe dyplomy i upominki ufundowane przez Dyrekcję Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz, korzystając z okazji zwiedziła wystawę poświęconą trudnej historii Szczecina w okresie kilku kolejnych przełomów XX w.

debata19listopada (2).JPG

Film na naszym kanale: https://www.youtube.com/watch?v=Cz7vxifk8K0


W dniu 27 października 2018 r. odbyła się debata oksfordzka w budynku Zespołu Szkół nr 8 w Szczecinie na temat rozszerzenia dostępności do broni palnej w Polsce. W debacie uczestniczyli studenci ze Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum oraz uczniowie i absolwenci z Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. Maksymiliana Tytusa Hubera w Szczecinie. Pomysłodawcą i głównym organizatorem tego przedsięwzięcia był Pan Waldemar Potkański. Projekt był wspomagany przez Pana Michała Krempa oraz Władze SSW CB, a także Szczeciński Klub Debat, któremu przewodniczy Piotr Myć. Poniżej zamieszczamy zdjęcia z tego przedsięwzięcia.

27_10_18_debaty (1).JPG


LO_5_26_X_18.jpg

W dniu 26 października 2018 r. w V LO w Szczecinie w trakcie Konferencji Samorządów Uczniowskich Xu 3k18 odbyła się debata oksfordzka pomiędzy drużyną z ZSEE (w składzie: Stanisław Kaup, Maciej Grzesik, Mateusz Sala i Bartosz Jasiulewicz) oraz reprezentacją 6 LO w Szczecinie. Teza tegorocznej debaty nawiązywała do problematyki ekologicznej, podnoszonej obecnie w Unii Europejskiej: ,,Zakazanie stosowania plastikowych toreb, słomek oraz jednorazowych opakowań jest dobrym pomysłem”. Werdyktem sędziów debata zakończyła się remisem.


W dniach od 10 do 12 października 2018 r. miał miejsce w Krakowie Turniej Debat Oksfordzkich ,,Veritatis et Rationis”, organizowany przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji UJ, Krakowskim Stowarzyszeniem Mówców i Stowarzyszeniem Nowe Przestrzenie. Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie:

 • Maciej Kupriańczyk (2Te),
 • Maciej Grzesik (3Tn),
 • Łucja Gozdur (2Te),
 • Jakub Piątkowski (2Tg),

pod kierunkiem Waldemara Potkańskiego. Rozegraliśmy, ze zmiennym szczęściem, w eliminacjach trzy debaty z następującymi szkołami: I Społecznym LO z Warszawy, VI LO z Warszawy i VIII LO z Krakowa, do wskazanych poniżej tez:

 • ,,Kościół katolicki powinien znieść obowiązkowy celibat”,
 • ,,Światowe Dni Młodzieży są potrzebne tylko Kościołowi”,
 • ,,Gdyby istniała ,,maszyna przeżyć” Roberta Nozicka podłączyłbym się do niej”.

Tym razem nie udało się nam dostać do fazy finałowej, ale pełni przeżyć wróciliśmy z ze stołecznego i bardzo słonecznego Krakowa oraz Tyńca.

turniej_debat_oksfordzkich_10_10_18 (1).JPG turniej_debat_oksfordzkich_10_10_18 (2).JPG turniej_debat_oksfordzkich_10_10_18 (3).JPG

2022-technikum-zloto.jpg
TECHNIKUM ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE IM. PROF. M.T. HUBERA w Szczecinie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Techników PERSPEKTYWY 2023 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2023".

Partnerzy


Patronat:


TVP
enea

azoty.png

Copyright ZSEE/TME 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.