Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych
im. prof. Maksymiliana Tytusa Hubera w Szczecinie

logo_tme

Pedagog


Termin składania wniosków do 15 września 2023 r. w sekretariacie szkoły.

Stypendia socjalne szkolne:
Wnioski wraz z załącznikami o przyznanie stypendium socjalnego można pobrać w sekretariacie szkoły i należy złożyć je w terminie do dnia 15 września 2023 roku w sekretariacie. Można je też wydrukować ze strony internetowej: https://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11322.asp Miesięczny dochód na jednego członka rodziny wynosi nie więcej niż 600 zł. netto. Wnioski dotyczą uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin. Uczniowie zamieszkujący inne gminy sprawy stypendiów załatwiają w danej gminie a w szkole na wniosku z innej gminy potwierdzają pieczęcią w sekretariacie, że są uczniami.

Stypendia socjalne dzielą się na dwa rodzaje:
- stypendium szkolne,
- zasiłek szkolny.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie - miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty 600,00 zł netto (Wnioskodawcy zobowiązani są do przedstawienia informacji przy składanych wnioskach o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, bądź w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym dochód ten utracono). Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać w sekretariacie szkoły i wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 15 września 2023 roku również w sekretariacie szkoły. Wnioski zostaną także umieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce pedagoga i będzie można je pobrać i wydrukować.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (np. klęska żywiołowa, śmierć lub choroba jednego z rodziców). Zasiłek szkolny może być przyznany, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.


DOKUMENTY:

Oświadczenie zwykłe 2023-2024

Regulamin stypendia

Wniosek - stypendium szkolne 2024

Zaświadczenie pracodawcy o wysokości uzyskanych dochodów

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Oświadczenie o wynagrodzeniu


Stypendium Szkolne

Procedura -wersja PDF


Najlepiej uczyć się od tych, którzy już coś potrafią – od praktyków. Takie założenie przyświecało kolejnemu już obozowi naukowemu dla uczniów ZSEE, zorganizowanego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Celem projektu jest wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy a tym samym zwiększenie szans na zatrudnienie.

rydzyna 2.jpg
W maju 2018 r. 45 uczniów z klasy III Ta, III Tm, III Tn wyjechało na obóz naukowy aby zobaczyć jak w praktyce funkcjonują zakłady działające w branży elektrycznej i mechanicznej. Na przykładzie Leszczyńskiej Fabryki Pomp zajmującej się produkcją pomp i systemów pompowych oraz będącą jednym z najnowocześniejszych producentów komponentów żeliwnych na świecie przekonaliśmy się, że rozwiązania związane z inteligentnym systemem produkcji mogą być udziałem współpracy elektroników, elektryków, mechatroników, automatyków i informatyków. W firmie Pompax w Lesznie zapoznaliśmy się z diagnostyką, remontem oraz kompleksowym serwisem pomp. Na przykładzie Zespołu Szkół w Lesznie, ogrzewanego powietrznymi pompami ciepła mogliśmy się przekonać, że inwestycje w branży Odnawialnych Źródeł Energii - OZE są nie tylko proekologiczne ale mają uzasadnienie ekonomiczne. W Poznaniu odwiedziliśmy firmę Elektromontaż – producenta urządzeń elektroenergetycznych.
Wyprawa do Poznania pozwoliła nam poznać historię i zabytki najstarszej części naszego kraju ale także przekonać się, że Poznań i Wielkopolska są prężnie rozwijającymi się ośrodkami. W Wolsztynie zobaczyliśmy jedyną w Polsce i w Europie Parowozownię utrzymującą regularną linię parowozową w kraju. W ramach rekreacji spędziliśmy czas na Maltańskich Termach i sprawdziliśmy jak sobie radzimy ze strzelaniem na strzelnicy w Lesznie.
Dopełnieniem i tak bogatego programu było codzienne doradztwo edukacyjno - zawodowe. Cały pobyt upłynął w twórczej oraz miłej atmosferze.
Życzymy uczniom aby poznanie nowoczesnych technologii i organizacji pracy w odwiedzanych zakładach pozwoliło na wytyczenie dalszej ścieżki rozwoju i kariery zawodowej.

Kadra obozu naukowego: Małgorzata Gadomska, Krzysztof Bolesta, Sławomir Majkowski, Roman Weselak


2024-technikum-zloto.jpg
TECHNIKUM ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE IM. PROF. M.T. HUBERA w Szczecinie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Techników PERSPEKTYWY 2024 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2024".

Partnerzy


Patronat:


TVP
enea

azoty.png

Copyright ZSEE/TME 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.