Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych
im. prof. Maksymiliana Tytusa Hubera w Szczecinie

logo_tme

konkursfizyka

Uczniowie Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Szczecinie - Łukasz Nowarkiewicz oraz Mikołaj Szczudło pod opieką merytoryczną dr.inż. Dariusza Mostowskiego wzięli udział w finale, organizowanego w ramach obchodów Światowego Dnia Fizyki Medycznej Wojewódzkim Konkursie "Fizyka w Medycynie". Konkurs jest organizowany przez Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej wraz z Wydziałem Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu Szczecińskiego, Zakładem Fizyki Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz Zachodniopomorsim Centrum Ongologii w Szczecinie.

Zespół ZSEE został zakwalifikowany do finału wraz z pięcioma innymi finalistami z województwa Zachodniopomorskiego. Nasi uczniowie zaprezentowali tematykę wykorzystania druku 3D w biomedycynie. W ramach projektu konkursowego dodatkowo samodzielnie opracowali i zrealizowali koncepcję stworzenia w technologii druku 3D trójwymiarowego szkieletu ucha pacjenta, tworząc uprzednio wirtualny model żywego organu z wykorzystaniem techniki fotogrametrii. Szkielety takie, znane pod nazwą scafoldów są coraz szerzej wykorzystywane w medycynie do hodowli żywych organów ludzkiego ciała na potrzeby m.in. chirurgii rekonstrukcyjnej.

Jury doceniło jakość prezentacji, a także pomysłowość i techniczną dojrzałość naszych uczniów przyznając Zespołowi ZSEE I miejsce w Województwie. To już kolejny w tym roku sukces podopiecznych dr.Mostowskiego w realizacji projektów technicznych z dziedziny inżynierii biomedycznej. Latem br. dwa prowadzone przez niego zespoły projektowe zajęły I i II miejsce w Polsce w prestiżowej Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości 2017 z projektami elektronicznej laski dla osób niewidomych oraz elektronicznego dyspensera do leków, uzyskując obok licznych nagród rzeczowych, przede wszystkim zwolnienie z egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, a także otrzymując wstęp wolny na wyższe uczelnie. Gratulujemy!

konkursfizyka1 konkursfizyka2
2022-technikum-zloto.jpg
TECHNIKUM ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE IM. PROF. M.T. HUBERA w Szczecinie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Techników PERSPEKTYWY 2023 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2023".

Partnerzy


Patronat:


TVP
enea

Copyright ZSEE/TME 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.