Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych
im. prof. Maksymiliana Tytusa Hubera w Szczecinie

logo_tme
  • 1
  • 2
  • 3

1. Wyposażenie stanowisk laboratoryjnych:

Podstawowym wyposażenie pracowni jest 8 identycznych stanowisk umożliwiających badanie oraz projektowanie elementów oraz układów sterowania i regulacji automatycznej. W skład każdego ze stanowisk wchodzą: 2 zestawy komputerowe z oprogramowanie symulacyjnym do badania elementów oraz prostych układów automatyki, stanowisko do wykonywania logicznej części przemysłowych układów sterowania i wizualizacji – 28 punktowy (16 wejść, 12 wyjść) sterownik swobodnie programowalny GE Fanuc z serii VersaMax Nano z dodatkowym modułem wejść/wyjść analogowych oraz tekstowy panel operatorski TIU50 firmy Horner. Na zestawach komputerowych zainstalowane jest ponadto oprogramowanie narzędziowe firm GE Fanuc oraz Horner umożliwiające wykonanie odpowiednich aplikacji sterujących na dane urządzenia.
Na zestawach komputerowych na każdym ze stanowisk zainstalowane jest także oprogramowanie do programowania robotów edukacyjnych; do każdego stanowiska przypisany jest jeden robot. Dodatkowo w sali znajduje się jedno stanowisko umożliwiające programowanie zintegrowanych systemów sterowania i wizualizacji złożone z jednego zestawu komputerowego wraz z odpowiednim oprogramowaniem narzędziowym oraz PLC wraz z HMI firmy Horner, a także jedno stanowisko złożone z dwóch zestawów komputerowych wraz o oprogramowaniem narzędziowym Proficy Machine Edition do programowania znajdującego się na tym stanowisku systemu sterowania i wizualizacji: PLC – GE Fanuc VersaMax oraz HMI – Quickpanel CE.

2. Profil zajęć realizowanych w pracowni:

Prowadzone w pracowni zajęcia o charakterze modułowym pozwalają na elastyczne łączenie przekazywania wiedzy teoretycznej z kształceniem umiejętności posługiwania się tą widzą na płaszczyźnie praktycznej. Uczniowie pracują samodzielnie bądź w zespołach 2 osobowych. Wykorzystując symulacyjne środowisko pracy zapoznają się podstawowymi cechami elementów automatyki, ich opisem, charakterystykami, właściwościami, itp. Stroją i badają regulatory PID w układach z jednostkowym, ujemnym sprzężeniem zwrotnym. Na podstawie uzyskanej elementarnej wiedzy w sposób praktyczny budowane, uruchamiane i testowane są układy sterowania i regulacji. Odbywa się to przy wykorzystaniu zestawów robotów edukacyjnych oraz sterowników swobodnie programowalnych i paneli operatorskich. Samodzielne konstruowanie przez uczniów robotów, pozwala rozwijać u uczniów wyobraźnię przestrzenną. Odpowiednie powiązanie informacji dostarczanych przez dostępne w zestawie czujniki z układami wykonawczymi robota stanowi idealne ćwiczenie rozwiązywania problemu automatycznego sterowania. Rozwinięciem zagadnień sterowania jest praca uczniów ze sterownikami swobodnie programowalnymi oraz panelami operatorskimi, w trakcie której mają szansę zapoznać się przemysłowymi rozwiązaniami układów automatycznego sterowania.

 

opracowała: Karolina Jaroszewska

2022-technikum-zloto.jpg
TECHNIKUM ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE IM. PROF. M.T. HUBERA w Szczecinie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Techników PERSPEKTYWY 2023 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2023".

Partnerzy


Patronat:


TVP
enea

Copyright ZSEE/TME 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.